Carvoyant Forums

General

RSS Feed

B?o c? l? g?? C? n?n b?o c? b?ng tay?

  • truang trang
  • Topic created 2 months ago

  D?n chuy?n b?t k?o b?ng ?? ??i ??u ki?n c? kh?ng l? l?m v?i kh?i ni?m "b?o c?". V?y b?o c? l? g?, c? n?n b?o c? b?ng tay v? c?ch b?o c? b?ng tay ra sao?

  B?o c? l? m?t t? l?ng th??ng ???c ??n ?ng em s? d?ng khi c? ?? b?ng ?? v? trong kho?ng n?y ???c d?ng kh? nhi?u trong gi?i c?c c??c th? t?i n??c ta. ?? c? th? thu h?t ???c ng??i c? c??c r?ng r?i, c?c c?c nh? c?i uy t?n https://vaobo.com/nha-cai-uy-tin/ ?? ??a ra m?t v?i ch??ng tr?nh khuy?n m?i th? v? ?? c? th? c?nh tranh v?i c?c nh? c?i kh?c. M?t trong nh?ng c?ch khuy?n m?i ???c d?ng l? ph? bi?n nh?t v? h?p d?n v?i c?c c??c th? ch?nh l? ho?n tr? ti?n ho? h?ng (com, c?).

  C? ngh?a l? nh?ng c?ch th?c l?i k?o ng??i ch?i nh?m c?nh tranh gi?a c?c nh? c?i v?i nhau. C? th?, l?c b?n c??c c?ng ?a d?ng v? t?ng ti?n th?ng thua l?n t?i m?t m?c n?o ??, nh? c?i s? ho?n "c?" l?i cho c?c b?n. C? ngh?a l? ho?n ti?n trong kho?ng 0.25% t?i 1% d?a tr?n t?ng s? ti?n ?? c??c.

  Nh?ng c?ch b?o c? b?ng tay

  V? ??y l? h?nh th?c c? th? ki?m l?i n?n d?n c? ?? chuy?n nghi?p ?? ngh? ra nh?ng c?ch b?o c? b?ng tay kh?ng gi?ng nhau. C? th?:

  B?o c? t? c?c tr?n chi?n ch?nh l?ch c?a nh? c?i: C?ch th?c n?y l?i d?ng khe h? gi?a c?c cu?c chi?n v? d?ng ph? th?ng m?nh kh?e nh? heo s?a quay, l?m th?t kho h?t v?t ho?c t?y h?ng ?? ?n l?i. Ch? ? l?c ch?i c?ch n?y, c?c b?n ph?i kh?n xi?t nhanh nh?y v? c? ?c Nh?n v?o t?t m?i thu ???c tuy?t v?i nh? ?.

  Ki?m l?i d?a v?o c?c ch??ng tr?nh khuy?n m?i c?a nh? c?i: V?i c?ch th?c n?y th? b?n c? th? y?n t?m v? ?? an to?n. C?c b?n c?n t?m nh?ng nh? c?i uy t?n v? c? t? l? ho?n tr? cao ?? l?y l?i trong kho?ng doanh thu ??t c??c c?a m?nh.

  bonus T?n binh c? ?? & sai l?m th??ng g?p

  n?u nh? b?n m?i t?p ch?i c? ?? b?ng ?? online g?n ??y th? ch?c c?n ?t ph? th?ng b? ng?. C?ng ?a d?ng th?c m?c v? lo th?ng. B?i vi?t h?m nay Rev.bet s? tr? l?i 10 th?c m?c th??ng g?p nh?t, tham gia c? c??c ta?i c?c nh? c?i hi?n nay nh?n ngay tip b?ng ?? ch?c th?ng https://vaobo.com/tips-bong-da/

  M?i v?o ngh? kh?ng th? gi?m thi?u kh?i vi?c thua l? thao t?c ??u. ??y l? h?c ph? ?? ??i l?i kinh nghi?m. Tuy nhi?n ?? gi?m thi?u thua h?t v?n c??c b?n c?n:

  X?c ??nh m?c l? ch?p nh?n ???c. Th??ng l? 70% t?ng v?n c??c. N?u ti?n thua ?? c?n m?c n?y th? anh em n?n ng?ng c??c m?t th?i k?.

  Ch? c??c 5% t?ng v?n c??c cho m?i tr?n. Ho?c c??c ??ng m?c ti?n t?i thi?u nh? c?i cho ph?p. L?c ?? b?t ??u th?ng th? m?i t?ng c??ng d?n m?c c??c l?n.

  Kh?ng ch? c? th? sau m?i v?n thua b?n c?ng c?n xem l?i

  C?ch soi k?o, d?n ??nh t? s? ?? chu?n ch?a? C? l? b? qua c?c y?u t? ph? nh? t?nh h?nh ch?n th??ng, th?i ti?t, chuy?n nh??ng c?u th? .v.v. Kh?ng?

  C? c??c qu? ph? th?ng tr?n/ ng?y/ gi?i hay kh?ng?

  C? b? qua bi?n ??ng b?ng k?o v? qu?n so s?nh c?c t? l? ?n c?a k?o ch?p/ ch?u ?u/ t?i x?u hay kh?ng?

  T? l? th?ng khi ch?i c? ?? b?ng ?? l? bao nhi?u

  Th??ng m?i ng??i s? ngh? c? ?? b?ng ?? l? tr? c??c h?n xui v?i 50 - 50 th?i c? th?ng. Th?c t?i kh?ng h? t??ng t?. C?c b?n c? ki?m ???c l?i nh? c? ?? b?ng ?? hay kh?ng t?y v?o 3 nh?n t?

  Soi k?o, d? b?o t?t: 40% - 70%

  ??t m?c ti?n c??c h?p l?. C? chi?n thu?t: 40% - 70%

  May m?n: 20%

  ko bi?t g? v? b?ng ?? c? ch?i c? ?? ???c kh?ng?

  kh?ng bi?t g? v? b?ng ?? b?n ho?n to?n c? th? ch?i v? ki?m ti?n t? c? ?? b?ng ?? ???c nh?. L?c n?y b?n c?n ph?i ?ng d?ng chi?n thu?t c??c to?n h?c, ?? ph?n t?ch xem m?i v?n c?n c??c bao l?m ti?n.

  Hi?n c?c chi?n thu?t c??c b?ng ?? ho?n h?o nh?t g?m:

  Chi?n thu?t c??c h?a Fibonacci: v?n sau c??c b?ng t?ng hai v?n tr??c

  Chi?n thu?t G?p th?p t?ng c??ng ti?n: v?n sau g?p ??i v?n ??u

  Chi?n thu?t c??c kim t? th?p D'Alembert: v?n sau t?ng c??ng 1 doanh nghi?p c??c v? nh? thua

  C?n bao nhi?u ti?n ?? b?t ??u ch?i c? c??c b?ng ???

  Hi?n t?i ph?n nhi?u c?c trang c? ?? b?ng ?? online ??u b?t bu?c m?c c??c t?i thi?u th?p. C? th? l? t? 5k/ c?a c??c. M?c n?p ti?n t?i thi?u ?? ch?i ? m?i nh? c?i c? ?? b?ng ?? uy t?n th??ng giao ??ng t? 100-300k.

  N?n anh em ho?n to?n c? th? kh?i nghi?p v?i ch? 100-300k.

  Ngo?i ra m?t v?i nh? c?i uy t?n c?n t?ng ti?n c??c mi?n ph? 88k, 90k cho ng??i ch?i m?i. Anh em n?n t?n d?ng th?i c? l?y ti?n mi?n ph? n?y, th?ng th? qu? t?t, c? thua c?ng ch? m?t ??ng n?o, ngo?i t?ng tip nh? c?i c?n b?n tip b?ng ?? ch?t l??ng cao https://vaobo.com/tong-hop-cac-nguon-tips-bong-da-chau-au-uy-tin-nhat-hien-nay/ cho k?o d? ?o?n c?c hay

  C?c trang d? b?o t? s? c? ??ng tin kh?ng?

  ph?n l?n c?c trang d? ?o?n t? s?, soi k?o ??u c? nh?m ph?n t?ch ri?ng n?n s? l? t?i li?u tham kh?o kh? t?t. Nh?ng ng??i t?nh ko b?ng tr?i t?nh, ??n c? cao th? c? ?? c?ng kh?ng bao gi? d?m ch?c 100% l? ??nh gi? ??ng. N?n anh em c? ??nh kh?ng n?n ch? nh?m m?t xu?i tay c??c theo l?i khuy?n c?a c?c trang n?y.

  T?t nh?t anh em n?n t? t?m ki?m th?ng b?o ?? soi k?o v? ch?n c?a c??c ?ng ? tr??c. Sau ?? tham kh?o c?c trang soi k?o uy t?n ?? xem h? ph?n t?ch th? n?o v? so s?nh v?i Nh?n ??nh c?a b?n th?n.

  ??c th? c?n ph?n t?ch k? b?ng k?o c?a trang c? c??c. ?? hi?u ???c "t?m t?" c?a nh? c?i ?ang k? v?ng c?a n?o th?ng. V? nh? c?i lu?n c? b? ph?n soi k?o chuy?n nghi?p nh?t ?? trong kho?ng ?y ??a ra b?ng k?o h?u ?ch cho h?. N?u nh? ??c v? ???c, th? anh em nh?t quy?t l? n?m chi?u tr?n r?i.

  K?t lu?n

  Mong r?ng b?i vi?t tr?n ?? t? v?n ???c c?c c?u h?i c?a anh em m?t c?ch chi ti?t. N?u nh? c?n g?p tr?c tr? g? anh em c? H?y li?n h? s?m nh? vaobo nh?. Ch?c anh em t? tin ch?i v? g?p ph? qu?t may m?n tr?n tr??ng ??u c? ?? online nh?.

  Message edited by truang trang 2 months ago

[ Page 1 of 1 ]